Header Image

VIHB

VIHN registratie garandeert betrouwbaarheid

Kopie-van-100_1689Bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het inzamelen, vervoeren, verhandelen en/of bemiddelen van bedrijfsafval of gevaarlijke afvalstoffen moeten in het bezit zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid. U heeft het getuigschrift nodig om bij het NIWO een verzoek in te dienen voor plaatsing op de landelijke lijst van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (afgekort als VIHB-lijst). Opname in deze lijst is verplicht.

Onze certificaten en vergunningen

Transport 4 all International beschikt over alle wettelijke en verplichte vergunningen en certificaten die nodig zijn om Nationaal en International beroepsgoederenvervoer uit te voeren.